Termeni și condiții

Informații Generale

Accesarea website-ului și utilizarea sistemului pentru achiziția serviciului de Asistență Rutieră Assistance Revolving implică cunoașterea și acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare.

Renault Commercial Roumanie își rezervă dreptul de a opera modificări asupra acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul având în acest sens obligația de a revedea Termenii și Condițiile. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările efectuate, vă rugăm să încetați accesarea și utilizarea website-ului. Renault Commercial Roumanie își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorilor care încalcă acești Termeni și condiții de utilizare sau orice alte prevederi relevante din legislația în vigoare.

Renault Commercial Roumanie îşi rezervă dreptul de a modifică şi actualiza în orice moment accesul la website, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe website; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifică Condiţiile Generale în vigoare.

Definiții generale

Termenul „website” se referă la website-ul https://asistență.dacia.ro. Designul și conținutul website-ului aparțin Renault Commercial Roumanie sau partenerilor săi și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe, precum și alte drepturi de proprietate intelectuală.

Termenul “Utilizator” se referă la orice persoană fizică sau juridică care accesează website-ul https://asistență.dacia.ro și care, după ce acceptă termenii și condițiile prezentului website, efectuează o « plată online » pentru achiziția serviciilor de Asistență Rutieră Assistance Revolving.

Termenul „Agent” semnifică persoana juridică română autorizată de Renault Commercial Roumanie să comercializeze autovehiculele sale sau să ofere servicii post vânzare.

Informații despre produse și servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a serviciilor de Asistență Rutieră Assistance Revolving distribuite în România. Imaginile produselor de pe website sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea Renault Commercial Roumanie.

Renault Commercial Roumanie îşi rezervă dreptul de a modifică/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul website pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la conţinutul serviciilor prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţînând cont de trăsătura interactivă a website-ului, fără că modificările să presupună responsabilitatea Renault Commercial Roumanie, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

Preţurile indicate sunt preţuri maxime recomandate de Renault Commercial Roumanie și se referă la serviciile de Asistență Rutieră Assistance Revolving.

Scopul serviciului oferit:

Prin intermediul website-ului, Renault Commercial Roumanie pune la dispoziție persoanelor fizice o platformă online prin intermediul căreia Utilizatorul poate achiziționa serviciile de Asistență Rutieră Assistance Revolving.

Plata serviciilor:

Autorizarea plății se va face printr-un procesator extern specializat, Renault Commercial Roumanie nefiind responsabil pentru utilizarea unor cărți de credit/debit care nu sunt valide sau de utilizarea incorectă a acestora. Prețurile serviciilor Assistance Revolving sunt comunicate pe website, în lei și conțin TVA.

Confirmarea achiziției / efectuării plății are efectul juridic al încheierii online a unui contract de vânzare-cumpărare.

După efectuarea plății, Utilizatorul va primi pe email contractul de Asistență Rutieră. Prestaţiile aferente produsului Assistance Revolving ales devin active începând cu 48 ore de la semnarea contractului şi înregistrarea contractului pe platforma asistență.dacia.ro.

Administrarea parolelor şi codurilor de acces

În cursul procedurii de înregistrare, vă alegeţi un nume de cont şi o parolă. Sunteţi singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului dumneavoastră, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor pasibile de a fi executate în contul şi/sau cu parolă dumneavoastră. Vă angajaţi să informaţi imediat Renault Commercial Roumanie cu privire la orice utilizare neautorizată a contului şi/sau parolei dumneavoastră, precum şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi la ieşirea din fiecare sesiune.

Renault Commercial Roumanie nu va putea fi făcută responsabilă în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestor obligaţii.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale

Renault Commercial Roumanie este deţinătorul website-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest website sunt proprietatea Renault Commercial Roumanie sau a unor terţi care au autorizat Renault Commercial Roumanie să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale website-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de autovehicule care sunt reproduse pe website sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a website-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Renault Commercial Roumanie, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă:

Numele DACIA, logo-ul (blazon) DACIA, numele autovehiculelor din gama DACIA etc., sunt mărci înregistrate de către Automobile Dacia şi/sau Renault s.a.s.

Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe website; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folowebsite de Renault Commercial Roumanie, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de Automobile Dacia.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la Renault Commercial Roumanie sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea website-ului se supun dreptului intern român.

Limba Condiţiilor Generale şi a website-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Limitarea responsabilităţii

Uilizatorul foloseşte website-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Renault Commercial Roumanie, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui website sau a tuturor website-urilor care sunt legate de el. Conţinutul website-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale website-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de Renault Commercial Roumanie, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe website poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi website-ul nostru.

Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul își asumă (fără a se limita la) următoarele obligații:

 • De a nu utiliza prezentul website în scopuri speculative sau în scopul generării de rezervări false sau neconforme cu Termenii și Condițiile prezentului website.
 • De a răspunde financiar pentru toate tranzacțiile efectuate cu ocazia taxei de rezervare.
 • De a furniza o adresă de e-mail corectă si validă, Renault Commercial Roumanie nefiind responsabilă pentru eventualele prejudiciile cauzate ca urmare a transmiterii unei adrese de e-mail incorecte/invalide.
 • De a respecta confidențialitatea datelor și de a nu furniza unui terț numele de utilizator și parola adresei de e-mail.
 • De a nu plăti taxa de rezervare în numele unei alte persoane fizice.
 • De a nu utiliza prezentul website în scopuri comerciale. Renault Commercial Roumanie își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea unui utilizator de a plăti taxa de rezervare pentru unul sau mai multe automobile în cazul în care consideră că website-ul este folosit în scopuri comerciale (de revânzare a automobilelor).

Legături către alte website-uri

Acest website poate conține legături către alte website-uri ce pot fi operate de alte parți implicate în acest proces. Răspunderea pentru conținutul și funcționarea acestor website-uri revine integral deținătorilor acestora. Renault Commercial Roumanie nu este responsabilă pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată de informațiile furnizate de website-urile respective.

Copyright

Toate informațiile aflate pe website sunt proprietatea Renault Commercial Roumanie sau a partenerilor și sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la drepturile de autor și la drepturile conexe, precum și cu cele ale altor forme de protejare a proprietății intelectuale. Nu se pot copia, descărca, reproduce, posta etc. niciun fel de text, imagine pentru a putea fi folowebsite în scop comercial sau distribuite fără acordul prealabil în scris al Renault Commercial Roumanie. Folosirea în scopuri comerciale fără acordul Renault Commercial Roumanie a oricăror elemente din conținutul website-ului va atrage răspunderea conform legilor în vigoare.

Declinarea responsabilității

Renault Commercial Roumanie nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul comentariilor postate de utilizatori, dar își rezervă dreptul de a șterge orice conținut considerat inadecvat pentru website. Renault Commercial Roumanie nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării website-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe website. Renault Commercial Roumanie își rezervă dreptul de a interzice oricând accesul pe website fără o notificare prealabilă și fără să poată fi considerată răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe sau indirecte Utilizatorilor.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator, de a modifica conținutul website-ului sau de a afecta performanțele serverelor pe care rulează website-ul va fi considerată infracțiune, iar Renault Commercial Roumanie își rezervă dreptul de a sesiza organele legale abilitate.

Clauze Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta validitatea celorlalte clauze. Termenii și condițiile de mai sus sunt guvernate de legea română. În cazul unor eventuale conflicte, părțile vor încerca soluționarea acestora pe cale amiabilă. În situația în care soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanțele competente din București.

Politica de confidențialitate privind datele cu caracter personal

Protejarea informațiilor pe care le furnizați este extrem de importantă pentru noi. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știți despre informațiile pe care le colectăm, scopul pentru care le colectăm, cum le folosim și cu cine le mai împărtășim. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail dpo.romania@renault.com sau la adresa poștală Renault Commercial Roumanie S.R.L., B-dul Preciziei, nr 24, West Gate Business Park, clădirea H1, et. 5.

Dacă cunoaștem câteva informații despre dumneavoastră, vă putem oferi servicii personalizate mai bune. Protejarea datelor dumneavoastră personale reprezintă prioritatea noastră.

Folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne permite să ne îmbunătățim serviciile oferite, ne ajută să vă putem procesa cererile mai rapid și să gestionam mai bine relația cu dumneavoastră.

Iată câteva modalități în care pot fi utilizate informațiile oferite de dumneavoastră:

 • pentru a ne asigura că Agentul pe care l-ați ales în procesul de rezervarea vă poate contacta ușor pentru a vă oferi informațiile pe care le-ați solicitat
 • pentru a vă trimite informații relevante legate de vehiculele și serviciile noastre pentru a măsura performanța campaniilor noastre publicitare, pentru a măsura performanța serviciilor noastre de vânzări și post-vânzare

Sub rezerva consimțământului dumneavoastră prealabil, am putea utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a:

 • Trimite anunțuri de publicitate personalizată despre vehicule, produse și serviciile noastre
 • Oferi experiențe personalizate pentru clienți
 • Realiza sondaje de satisfacție a clienților

Ce fel de date cu caracter personal colectăm?

Orice informație pe care o avem în ceea ce vă privește este cel mai probabil furnizată de dumneavoastră – de exemplu ați completat un formular de pe acest website. Puteți avea acces în orice moment la datele colectate despre dumneavoastră, respectiv:

 • Informații personale (nume, adresă, email, telefon)
 • Tipul cererii
 • Originea cererii
 • Date de achiziție (modelul mașinii, produsele și serviciile solicitate)
 • Datele de navigare de pe website-urile Renault, Nissan și Dacia

Cât timp vom stoca datele dumneavoastră

În tabelul de mai jos sunt prezentate perioadele maxime în care vom stoca datele dumneavoastră. După expirarea acestei perioade, datele dumneavoastră vor fi șterse în siguranță.

Scop Perioada stocării
Gestionarea relației pre-contractuale cu clienții 5 ani
Trimiterea de informații relevante despre vehicule și servicii, măsurarea performanței campaniilor de promovare, servicii de vânzare și post-vânzare 5 ani pentru clienți, 3 ani pentru prospecţi
Trimiterea de anunțuri de reclamă personalizată despre vehicule, produse și servicii, precum și oferirea de experiențe personalizate clienților 5 ani pentru clienți, 3 ani pentru prospecţi
Efectuarea de sondaje privind satisfacția clienților 3 ani de la încheierea sondajului

Colectarea şi prelucrarea datelor anonime. Această pagină web utilizează software pentru analizarea utilizării. Prin evaluarea acestor date pot fi obţinute informații importante cu privire la nevoile Utilizatorilor. Aceste informaţii contribuie la optimizarea calităţii ofertei. Astfel, la fiecare accesare sunt salvate în mod nelimitat următoarele date:

 • Forma anonimizată a adresei IP a computerului de la care se face accesarea;
 • Data şi ora accesării sau solicitării;
 • Denumirea paginii accesate/fişierului accesat;
 • Pagina de Internet (din interiorul website-ului sau din exterior) vizitată înainte de accesarea paginii actuale;
 • Browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;
 • Sistemul de operare folosit de către utilizator.

Aceste informaţii sunt utilizate în scopuri statistice. În acest sens este vorba exclusiv de informaţii care nu permit identificarea persoanei Utilizatorului. Utilizatorul va rămâne anonim până la momentul creării unui cont.

În acest context sunt utilizate şi aşa-numite cookie-uri. Cookie-urile sunt fişiere-text salvate pe computerul vizitatorului paginii web, permițând astfel recunoaşterea unui utilizator anonim. Pe această pagină web sunt folowebsite cookie-uri. Pentru mai multe informații despre politica noastră de utilizare a cookie-urilor vă rugăm consultați pagina https://www.asistenta.dacia.ro/cookies.html.

Pentru mai multe informații privind politica de confidențialitate găsiți pe https://www. asistenta.dacia.ro/confidentialitate.html

De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.